HIPOTEKA

Kaj storiti, če je nepremičnina obremenjena s hipoteko?
– Od banke morate naprej pridobiti podatek o stanju hipotekarnega dolga.
– Banka vam mora izročiti izjavo o izbrisni pobotnici, s katero se zavezuje, da bo po plačilu hipoteke izdala izbrisno pobotnico, s katero bo hipoteko izbrisala iz zemljiške knjige.

ZEMLJIŠKOKNJIŽNJI IZPISEK

Ob skrbnem pregledu zemljiškoknjižnega izpiska, je potrebno razčistiti sledeče:
-je opis nepremičnine v zemljiški knjigi in prodajni pogodbi enak,
-je prodajalec lastnik nepremičnine,
-je nepremičnina prosta bremen,
-so v zemljiškoknjižnem izpisku vpisane plombe,
-če je v zemljiški knjigi vpisana plomba, je treba preveriti, na kaj se nanaša in kakšnega pomena je za nepremičnino.

KAJ JE POMEMBNO PREVERITI PRED NAKUPOM NEPREMIČNINE
Pred nakupom nepremičnine je pomembno preveriti  informacije oz. pridobiti podatke iz naslednjih javnih evidenc:

1.) ZEMLJIŠKA KNJIGA:
a.) kdo je lastnik,
b.) ali je urejena etažna lastnina,
c.) ali je na nepremičnini kakšna hipoteka ali druga zaznamba,
d.) ali so vpisane služnosti

ter

2.) GURS:
a.) leto zgraditve nepremičnine ali stavbe, v kateri je stanovanje,
b.) kvadratura,
c.) število stanovanj v stavbi,
d.) nadstropje v katerem je stanovanje,
e.) leto prenove stavbe,
f.) energetska izkaznica.

NAKUP ZEMLJIŠČA

Ko najdete zemljišče, ki vam je všeč je najprej potrebno zaprositi občino, na območju katere zemljišče leži, za izdajo potrdila o namenski rabi. Iz njega je razvidno ali gre za nezazidano stavbno zemljišče ali za kmetijsko zemljišče, bodisi za zemljišče, ki spada v varovano območje – nacionalni park ali kaj podobnega. Potrebno si je priskrbeti tudi zemljiškoknjižni izpisek.

Potrebno je še preveriti:
-ali je možna gradnja na zemljišču, ki ga kupujete,
– ali je to komunalno opremljeno,
– ali je obremenjeno s hipoteko ali stvarnimi služnostmi.

Prav tako je potrebno preveriti:
– ali ima zemljišče povezavo z javno cesto. Če je nima, je potrebno ustanoviti služnost hoje in vožnje.
– kje poteka komunalna infrastruktura (voda, elektrika, kanalizacija, telefon) in v kolikor kupujemo nekomunalno infrastrukturo urediti tudi služnost infrastrukture.

Šele, ko so preverjeni zgoraj našteti podatki, se lahko začne postopek sklenitve kupoprodajne pogodbe.

ČE NAJEMNIK NE PLAČUJE

Najprej se predlaga sporazumna rešitev.

V kolikor se strani ne moreta sporazumno dogovoriti in pride do spora, pa lastnik stanovanja lahko najemnika le še toži. Lastnik stanovanja bo s tožbo na sodišču odpovedal najemno pogodbo in zahteval izpraznitev stanovanja, ki jo opravi sodni izvršitelj, v kolikor se najemnik ne izseli prostovoljno.

V izogib nastalim pripetljajem pa lahko lastnik že na samem začetku najemnega posla naroči izdelavo najemne pogodbe v notarskem zapisu z izvršilno klavzulo, ki vsebuje DOKONČNI DOGOVOR med strankama, kjer se ena stranka nekaj zaveže. Ker je razmerje med njima (vključno z najemnino) dokončno določeno, ni potrebno na sodišče po dokončni dogovor, ampak takoj sledi IZVRŠITEV.